NYHETEr

Hej medlemmar!

Nu finns Vilunda-Borgens årsredovisning för 2022 tillgänglig. Du hittar den här.

Valberedningen söker nu medlemmar i Vilundaborgens bostadsrättsförening som är intresserade av att gå med i styrelsen.
 

  • Styrelsen har vanligtvis ca 1 möte/månaden, men ibland mer.
  • Utöver detta förväntas du kunna utföra vissa arbetsuppgifter som tilldelas allt eftersom under årets gång.
  • Vissa personer i styrersen har också specifika roller som medför arbetsuppgifter.
  • Styrelsearbetet innebär att du kan ge uppskattade perspektiv på olika frågor,  samtidigt som du kommer få värdefulla lärdomar om hur en bostadsrättforening fungerar.
  • Det finns inga krav på förkunskap men det är såklart välkommet. Alla har något att bidra med!
  • Alla intressenter välkomnas och kommer att intervjuas löpande av valberedningen. Alla intressenter kommer även redovisas på årsmötet.
     

Vill du anmäla ditt intresse eller har frågor?

Kontakta Sebastian Löfgren på 076-202 8995, sebbelofgren@gmail.com
eller Steve Heffer på shift.coms@gmail.com


Med vänlig hälsning Valberedningen

Nu är det dags för årlig medlemsstämma!

NÄR: Tisdagen 30 maj 2023 kl 18 00
VAR: Vilundaborgens innergård, Finspångsvägen

Varmt välkomna önskar Styrelsen!

Inom kort kommer Upplands Väsby kommun att leverera en särskild behållare till BRF Vilundaborgen som är ämnad för matavfall.

Påsarna som ska användas kommer finnas i källsorteringsrummen.

Mer information kommer när matavfallssorteringen är på plats.

Hälsningar, 
Styrelsen

 

Dags för städ- och trädgårdsdag i BRF Vilundaborgen!
 

Lördagen 22 april kl.11:00 – 16:00 hjälps vi åt att göra fint i vår förening. Vi behöver bland annat rensa i rabatterna, sätta plantor i krukor och lasera våra bord. Ett perfekt tillfälle att träffa nya och gamla grannar. 

Vi bjuder på grillad korv och dryck.

Vi i styrelsen hoppas att så många medlemmar som möjligt kan delta. Kom även om du bara kan vara med en viss stund under dagen. 

Varmt välkommen!

Hälsningar, 
Styrelsen


Fredagen 14 april - söndagen 16 april 2023 kommer en container ställas upp på gården på Finspångsvägen.

I containern kan du slänga grovsopor - det vill säga allt förutom farligt avfall, elektronik och hushållssopor. Exempel på farligt avfall kan vara t.ex sprayflaskor, lysrör,bildäck, tryckimpregnerat trä, all elektronik och vitvaror.

Gör soporna så platta som möjligt så får vi plats med mer! 

Vi ber er att respektera vad som får lämnas i containern.

Hälsningar, 
Styrelsen

Varje år ska bostadsrättsföreningar hålla en föreningsstämma. Stämman är föreningens högsta beslutande organ och ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång.
 

Vår årliga föreningstämma kommer äga rum tisdagen 30 maj 2023. 


Mer information kommer inom kort till alla medlemmar!

Varje medlem har rätt att delta i föreningsstämman och varje medlem har en röst. Om flera medlemmar har en lägenhet gemensamt har de dock bara en röst. 

Källa: Bolagsverket.se


Föreningen har anlitat  ny trädgårdsentreprenör för att sköta vår utemiljö - 
Lövhagens Mark och Trädgård AB i Upplands Väsby.

Vi ser fram emot en vacker vår i rabatterna!

Styrelsen i bostadsrättsföreningen Vilundaborgen har enligt överenskommelse kommit fram till att vi är tvungna att höja månadsavgifterna för att kunna bibehålla en sund ekonomi. Så från och med 1 februari 2023 höjs avgiften
med 7 % för våra medlemmar.

Skälet till höjningen är i huvudsak, räntekostnaderna, kostnaderna för el och värme, övriga driftkostnaderna.

Det har varit ovanligt svårt att göra budget för 2023 eftersom beräkningsgrunderna innehåller osäkra parametrar. Inflationen är hög och även om den avtar kommer priser och kostnader inte att gå ned.

Räntor är svårbedömda. Även elpriserna är svårbedömda. I vår beräkning har vi räknat med höga elpriser men en varm vinter med mycket vind kan göra att utfallet blir bättre än budgeterat.

Avslutningsvis är vår uppfattning att föreningens ekonomiska situation är god och att vi har alla möjligheter att klara de svåra tiderna bättre än många andra föreningar.

Höjningen gäller ej parkeringar och garage.

Den nya hyran skall finnas specificerad på hyresavin för februari månad 2023 (skickas ut mitten på januari för period februari).

OBS! Detta gäller ej för våra hyresgäster som bor i föreningen, där väntar vi på hyresförhandlingen från Fastighetsägarna/Hyresgästföreningen som sköter förhandlingarna åt oss.

Upplands Väsby 2022-12-15
BRF VILUNDABORGEN

Styrelsen

 

En liten rubrik.

nyhetsarkiv