loading...

Protokoll föreningsstämma 2024

Hej!

Nu finns protokollet från årets föreningsstämma tillgängligt för alla medlemmar. Du hittar protokollet här.

Hälsningar, 
Styrelsen

årsredovisning 2023

Hej medlemmar!

Nu finns Vilunda-Borgens årsredovisning för 2023 tillgänglig. Du hittar den här.

Hälsningar, 
Styrelsen

kallelse till medlemsstämma 30/5 2024

Nu är det dags för årlig medlemsstämma!

NÄR:  Torsdagen 30 maj 2024 kl 18.00
VAR: Vilundaborgens innergård, Finspångsvägen

Förslag till dagordning:

1.    Stämmans öppnande
2.    Godkännande av dagordning
3.    Val av stämmoordförande 
4.    Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5.    Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6.    Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7.    Fastställande av röstlängd
8.    Föredragning av årsredovisning
9.    Föredragning av revisionsberättelse
10.  Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11.  Beslut om resultatdisposition
12.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13.  Beslut om arvoden för styrelse och revisor
14.  Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
15.  Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
16.  Val av valberedning
17.  Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlem anmält ärende.
18.  Mötet avslutas
 
Varmt välkomna!

Hälsningar, 
Styrelsen

Vårstädning lördag 4/5 2024

Dags för städ- och trädgårdsdag i BRF Vilundaborgen!

Lördagen 4 maj kl.11:00 – 15:00 hjälps vi åt att göra fint i vår förening. Vi behöver bland annat rensa i rabatterna, sätta plantor i krukor och lasera våra bord. 

En container kommer att finnas tillgänglig på gården för avfall.

Vi kommer även ha en auktion av begagnade cyklar
som vi förvarat, vars tid för avhämtning passerat. Cyklarna kommer att
ställas ut på gården under städdagen.

Vi bjuder på grillad korv och dryck.

Vi hoppas att så många medlemmar som möjligt kan delta. Kom även om du bara kan vara med en stund under dagen. 

Välkomna!

Hälsningar, 
Styrelsen

Trädfällning 28/2-2024

Onsdagen 28/2 är det dags för trädfällning på gården! 

Anledning är att vissa av våra träd är riskträd. Det innebär att stammarna är ruttna, vilket gör att det finns en risk att träden ramlar ner vid kraftig blåst.

Vi kommer ta ner tre stora träd, ett träd vid föreningslokalen och två träd vid lekparken. 

Hälsningar, 
Styrelsen 

Nya avfallsregler från 1 januari 2024

Från årsskiftet gäller nya avfallsregler för bostadsrättsföreningar om att sortera ut matavfall.

Från 1 januari 2024 ska allt matavfall samlas in och behandlas separat.


För att kunna göra det finns stativ och särskilda soppåsar att hämta i ditt ordinarie soprum på: Finspångsvägen 1A, Finspångsvägen 1E och Centralvägen 14.

Där hittar du även en folder med information om hur du ska hantera matavfallet. 

Avfallet blir sedan miljövänligt gödsel eller drivmedel - vilket är ett bra och enkelt sätt att bidra till en bättre miljö. 

Hälsningar, 
Styrelsen 

god jul & gott nytt år

Information om avgiftshöjning 2024

För att bibehålla en sund ekonomi har styrelsen i bostadsrättsföreningen Vilundaborgen kommit fram till att vi är behöver höja månadsavgifterna även i år. 

Från och med 1 januari 2024 höjs avgiften med 4% för våra medlemmar.

Skälet till höjningen är i huvudsak räntekostnaderna, kostnaderna för el och värme samt övriga driftkostnaderna. Inflationen är fortfarande hög och även om den avtar kommer priser och kostnader inte att gå ner på ett tag.

Avslutningsvis är vår uppfattning att föreningens ekonomiska situation är god och att vi har alla möjligheter att klara de svåra tiderna bättre än många andra föreningar.

Höjningen gäller ej parkeringar och garage.

Den nya hyran ska finnas specificerad på hyresavin för januari månad 2024 (skickas ut mitten på december för period januari).

OBS! Detta gäller ej för våra hyresgäster som bor i föreningen. Där väntar vi på
hyresförhandlingen från Fastighetsägarna/Hyresgästföreningen som sköter
förhandlingarna åt oss.


Hälsningar, 
Styrelsen 
BRF VILUNDABORGEN

årsredovisning 2022

Hej medlemmar!

Nu finns Vilunda-Borgens årsredovisning för 2022 tillgänglig. Du hittar den här.

Hälsningar, 
Styrelsen

intresserad av att gå med i styrelsen?

Valberedningen söker nu medlemmar i Vilundaborgens bostadsrättsförening som är intresserade av att gå med i styrelsen.
 

  • Styrelsen har vanligtvis ca 1 möte/månaden, men ibland mer.
  • Utöver detta förväntas du kunna utföra vissa arbetsuppgifter som tilldelas allt eftersom under årets gång.
  • Vissa personer i styrersen har också specifika roller som medför arbetsuppgifter.
  • Styrelsearbetet innebär att du kan ge uppskattade perspektiv på olika frågor,  samtidigt som du kommer få värdefulla lärdomar om hur en bostadsrättforening fungerar.
  • Det finns inga krav på förkunskap men det är såklart välkommet. Alla har något att bidra med!
  • Alla intressenter välkomnas och kommer att intervjuas löpande av valberedningen. Alla intressenter kommer även redovisas på årsmötet.

 
Vill du anmäla ditt intresse eller har frågor?

Kontakta Sebastian Löfgren på 076-202 8995, sebbelofgren@gmail.com
eller Steve Heffer på shift.coms@gmail.com

Med vänlig hälsning,
Valberedningen

kallelse till medlemsstämma 30/5-23

Nu är det dags för årlig medlemsstämma!

NÄR: Tisdagen 30 maj 2023 kl 18 00
VAR: Vilundaborgens innergård, Finspångsvägen

Varmt välkomna önskar Styrelsen!

Uppdatering! Nu finns protokoll från stämman tillgängligt för alla medlemmar. Du hittar protokollet här.

matavfallssortering

Inom kort kommer Upplands Väsby kommun att leverera en särskild behållare till BRF Vilundaborgen som är ämnad för matavfall.

Påsarna som ska användas kommer finnas i källsorteringsrummen.

Mer information kommer när matavfallssorteringen är på plats.

Hälsningar, 
Styrelsen

vårstådning lördag 22/4

Dags för städ- och trädgårdsdag i BRF Vilundaborgen!
 
Lördagen 22 april kl.11:00 – 16:00 hjälps vi åt att göra fint i vår förening. Vi behöver bland annat rensa i rabatterna, sätta plantor i krukor och lasera våra bord. Ett perfekt tillfälle att träffa nya och gamla grannar. 

Vi bjuder på grillad korv och dryck.

Vi i styrelsen hoppas att så många medlemmar som möjligt kan delta. Kom även om du bara kan vara med en viss stund under dagen. 

Varmt välkommen!

Hälsningar, 
Styrelsen

2011

Cykelrensning

Vi behöver rensa ut gammalt skrot som har samlats i cykelrum och ute i cykelställen. De cyklar som ni vill ha kvar ska märkas upp av er själva med en lapp där det står: Låt stå kvar + ert namn och lägenhetsnummer. Skrotcyklarna som inte har märkts upp kommer vi att ta bort och köra till sopstationen. Om du vill ha kvar din cykel skall den märkas upp innan söndagen 31 juli 2011.

Har ni frågor om detta går det bra att kontakta Kent Engström, telefon 070 584 20 09.

Här finns informationen som pdf! 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen
Brf Vilundaborgen

Storleken på föreningens avgift för parkeringsplatser och garageplatser har under en lång tid varit densamma. Vi i styrelsen har undersökt storleken på avgifterna i närliggande föreningar och konstaterat att våra avgifter ligger relativt lågt. Vi planerar således en avgiftshöjning från och med den 1 juni 2012.

Nya avgifter från och med 2012.06.01

Garageplats                      500 kr/mån
Uteplats med elstolpe        350 kr/mån
Uteplats utan elstolpe        210 kr/mån

Med vänliga hälsningar
Styrelsen
Brf Vilundaborgen

Källsorteringsrum
Som vi tidigare meddelat våra medlemmar/hyresgäster så har vi begränsade öppettider i källsorteringsrummen på grund av att det slängs fel sopor i kärlen/sopor utanför dörrarna och det har blivit stora merkostnader för oss. Öppettiderna är mellan 06 00 – 09 00 samt 18 00 – 21 00 tills vi ser att soprummen sköts på rätt sätt. Fortfarande har vi stora problem med soprummen på Centralvägen 14 samt även soprummet vid tvättstugan på Finspångsgården.

Vad är grovsopor?
En enkel förklaring är att det är husgeråd som inte får platsi soppåsen, mattor, möbler, leksaker, trämöbler, även farligt avfall som färgrester, bränsle, oljeprodukter, starka rengöringsmedel m m samt avfall från bilreparationer eller bildäck etc får inte slängas i källsorteringen utan måste köras bort till SÖRAB´s återvinningscentral i Smedby.

Container
Vi kommer 2 gånger om året att ställa upp en container så ni kan slänga era grovsopor. Vi kommer med information när nästa container ställs ut.

Bokningscylindrar till tvättstugan
Tänk på att alltid ta bort er cylinder om ni inte skall tvätta på uppsatt tid. Sätt den längs ner på parkering på tavlan. Har ni förlorat er cylinder får ni själva beställa en ny hos Pelé Lås och Alarm i Infra City. Glöm ej att ta med kontrakt och legitimation. 

Nedskräpning
Vår fastighetsskötare plockar dagligen fimpar i området. Somliga rökare står vid entréerna på balkongerna eller i fönstret och röker och de har för ovana att slänga ut fimpen på marken! De flesta som bor hos oss vet att man inte kastar ut sitt skräp genom fönstret eller från balkongräcket. Skärpning, du rökare som slänger fimpar omkring dig! Förutom att det ser fult och otrivsamt ut kan det vara förenat med livsfara för småbarn. Dessutom medför varje kastad fimp naturligtvis en brandfara. OBS! Det är ej heller tillåtet att mata fåglar från balkongen eller fönstren. Det kan medföra att råttor och andra skadedjur dras till husen.

Ventilationen
Vi har haft problem med ventilationen i vårt område. Vecka 13, slutet på mars kommer vi att byta ut våran undercentral och då hoppas vi att det skall fungera i alla fastigheter. Detta kommer även också att påverka att värme och utebelysning skall fungera som det ska.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen
Brf Vilundaborgen

Vi har i föreningen ett antal lediga förråd för uthyrning. Det är de gamla soprummen nere i källaren. Ytan på förråden är ca 2-5 m2 

Så först till kvarn... så tar vi i turordning.

Är du intressead, ta kontakt med Kent Engström, tel 070 584 20 09, så kan han visa förråden.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen 
Brf Vilundaborgen

Brev från skatteverket


De senaste dagarna har alla fått ett brev från Skatteverket där de begär ett lgh nr för din lägenhet. 
Dessa nr står i porten på namntavlan framför ditt namn (vänster sida) t ex 1301, 1302 o s v, Anteckna detta och skicka in till Skatteverket.  
 
mvh
Styrelsen
Brf Vilunda Borgen

Öppet hus

Sönagen den 23/1 2011 kl 14 00-16 00

Boende i Brf Vilundaborgen hälsas varmt välkomna till öppet hus i föreningslokalen på Finspångsvägen 1 A (gaveln). Passa på att komma förbi och mingla samt träffa styrelsen för att ställa frågor och komma med synpunkter på ert boende.

Vi bjuder på kaffe och bullar.

Hälsningar

Styrelsen
Brf Vilundaborgen

Etiketter: aktiviteter

Hyr centralt placerade lokaler och förråd hos oss.
 

Lediga lokaler 

Hitta hit