loading...

Protokoll föreningsstämma 2024

Hej!

Nu finns protokollet från årets föreningsstämma tillgängligt för alla medlemmar. Du hittar protokollet här.

Hälsningar, 
Styrelsen

årsredovisning 2023

Hej medlemmar!

Nu finns Vilunda-Borgens årsredovisning för 2023 tillgänglig. Du hittar den här.

Hälsningar, 
Styrelsen

kallelse till medlemsstämma 30/5 2024

Nu är det dags för årlig medlemsstämma!

NÄR:  Torsdagen 30 maj 2024 kl 18.00
VAR: Vilundaborgens innergård, Finspångsvägen

Förslag till dagordning:

1.    Stämmans öppnande
2.    Godkännande av dagordning
3.    Val av stämmoordförande 
4.    Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5.    Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6.    Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7.    Fastställande av röstlängd
8.    Föredragning av årsredovisning
9.    Föredragning av revisionsberättelse
10.  Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11.  Beslut om resultatdisposition
12.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13.  Beslut om arvoden för styrelse och revisor
14.  Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
15.  Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
16.  Val av valberedning
17.  Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlem anmält ärende.
18.  Mötet avslutas
 
Varmt välkomna!

Hälsningar, 
Styrelsen

Vårstädning lördag 4/5 2024

Dags för städ- och trädgårdsdag i BRF Vilundaborgen!

Lördagen 4 maj kl.11:00 – 15:00 hjälps vi åt att göra fint i vår förening. Vi behöver bland annat rensa i rabatterna, sätta plantor i krukor och lasera våra bord. 

En container kommer att finnas tillgänglig på gården för avfall.

Vi kommer även ha en auktion av begagnade cyklar
som vi förvarat, vars tid för avhämtning passerat. Cyklarna kommer att
ställas ut på gården under städdagen.

Vi bjuder på grillad korv och dryck.

Vi hoppas att så många medlemmar som möjligt kan delta. Kom även om du bara kan vara med en stund under dagen. 

Välkomna!

Hälsningar, 
Styrelsen

Trädfällning 28/2-2024

Onsdagen 28/2 är det dags för trädfällning på gården! 

Anledning är att vissa av våra träd är riskträd. Det innebär att stammarna är ruttna, vilket gör att det finns en risk att träden ramlar ner vid kraftig blåst.

Vi kommer ta ner tre stora träd, ett träd vid föreningslokalen och två träd vid lekparken. 

Hälsningar, 
Styrelsen 

Nya avfallsregler från 1 januari 2024

Från årsskiftet gäller nya avfallsregler för bostadsrättsföreningar om att sortera ut matavfall.

Från 1 januari 2024 ska allt matavfall samlas in och behandlas separat.


För att kunna göra det finns stativ och särskilda soppåsar att hämta i ditt ordinarie soprum på: Finspångsvägen 1A, Finspångsvägen 1E och Centralvägen 14.

Där hittar du även en folder med information om hur du ska hantera matavfallet. 

Avfallet blir sedan miljövänligt gödsel eller drivmedel - vilket är ett bra och enkelt sätt att bidra till en bättre miljö. 

Hälsningar, 
Styrelsen 

god jul & gott nytt år

Information om avgiftshöjning 2024

För att bibehålla en sund ekonomi har styrelsen i bostadsrättsföreningen Vilundaborgen kommit fram till att vi är behöver höja månadsavgifterna även i år. 

Från och med 1 januari 2024 höjs avgiften med 4% för våra medlemmar.

Skälet till höjningen är i huvudsak räntekostnaderna, kostnaderna för el och värme samt övriga driftkostnaderna. Inflationen är fortfarande hög och även om den avtar kommer priser och kostnader inte att gå ner på ett tag.

Avslutningsvis är vår uppfattning att föreningens ekonomiska situation är god och att vi har alla möjligheter att klara de svåra tiderna bättre än många andra föreningar.

Höjningen gäller ej parkeringar och garage.

Den nya hyran ska finnas specificerad på hyresavin för januari månad 2024 (skickas ut mitten på december för period januari).

OBS! Detta gäller ej för våra hyresgäster som bor i föreningen. Där väntar vi på
hyresförhandlingen från Fastighetsägarna/Hyresgästföreningen som sköter
förhandlingarna åt oss.


Hälsningar, 
Styrelsen 
BRF VILUNDABORGEN

årsredovisning 2022

Hej medlemmar!

Nu finns Vilunda-Borgens årsredovisning för 2022 tillgänglig. Du hittar den här.

Hälsningar, 
Styrelsen

intresserad av att gå med i styrelsen?

Valberedningen söker nu medlemmar i Vilundaborgens bostadsrättsförening som är intresserade av att gå med i styrelsen.
 

  • Styrelsen har vanligtvis ca 1 möte/månaden, men ibland mer.
  • Utöver detta förväntas du kunna utföra vissa arbetsuppgifter som tilldelas allt eftersom under årets gång.
  • Vissa personer i styrersen har också specifika roller som medför arbetsuppgifter.
  • Styrelsearbetet innebär att du kan ge uppskattade perspektiv på olika frågor,  samtidigt som du kommer få värdefulla lärdomar om hur en bostadsrättforening fungerar.
  • Det finns inga krav på förkunskap men det är såklart välkommet. Alla har något att bidra med!
  • Alla intressenter välkomnas och kommer att intervjuas löpande av valberedningen. Alla intressenter kommer även redovisas på årsmötet.

 
Vill du anmäla ditt intresse eller har frågor?

Kontakta Sebastian Löfgren på 076-202 8995, sebbelofgren@gmail.com
eller Steve Heffer på shift.coms@gmail.com

Med vänlig hälsning,
Valberedningen

kallelse till medlemsstämma 30/5-23

Nu är det dags för årlig medlemsstämma!

NÄR: Tisdagen 30 maj 2023 kl 18 00
VAR: Vilundaborgens innergård, Finspångsvägen

Varmt välkomna önskar Styrelsen!

Uppdatering! Nu finns protokoll från stämman tillgängligt för alla medlemmar. Du hittar protokollet här.

matavfallssortering

Inom kort kommer Upplands Väsby kommun att leverera en särskild behållare till BRF Vilundaborgen som är ämnad för matavfall.

Påsarna som ska användas kommer finnas i källsorteringsrummen.

Mer information kommer när matavfallssorteringen är på plats.

Hälsningar, 
Styrelsen

vårstådning lördag 22/4

Dags för städ- och trädgårdsdag i BRF Vilundaborgen!
 
Lördagen 22 april kl.11:00 – 16:00 hjälps vi åt att göra fint i vår förening. Vi behöver bland annat rensa i rabatterna, sätta plantor i krukor och lasera våra bord. Ett perfekt tillfälle att träffa nya och gamla grannar. 

Vi bjuder på grillad korv och dryck.

Vi i styrelsen hoppas att så många medlemmar som möjligt kan delta. Kom även om du bara kan vara med en viss stund under dagen. 

Varmt välkommen!

Hälsningar, 
Styrelsen

Hej medlemmar!

Nu finns Vilunda-Borgens årsredovisning för 2022 tillgänglig. Du hittar den här.

Nu är det dags för årlig medlemsstämma!

NÄR: Tisdagen 30 maj 2023 kl 18 00
VAR: Vilundaborgens innergård, Finspångsvägen

Varmt välkomna önskar Styrelsen!

Inom kort kommer Upplands Väsby kommun att leverera en särskild behållare till BRF Vilundaborgen som är ämnad för matavfall.

Påsarna som ska användas kommer finnas i källsorteringsrummen.

Mer information kommer när matavfallssorteringen är på plats.

Hälsningar, 
Styrelsen

 

Dags för städ- och trädgårdsdag i BRF Vilundaborgen!
 

Lördagen 22 april kl.11:00 – 16:00 hjälps vi åt att göra fint i vår förening. Vi behöver bland annat rensa i rabatterna, sätta plantor i krukor och lasera våra bord. Ett perfekt tillfälle att träffa nya och gamla grannar. 

Vi bjuder på grillad korv och dryck.

Vi i styrelsen hoppas att så många medlemmar som möjligt kan delta. Kom även om du bara kan vara med en viss stund under dagen. 

Varmt välkommen!

Hälsningar, 
Styrelsen

Hyr centralt placerade lokaler och förråd hos oss.
 

Lediga lokaler 

Hitta hit