Information om parkeringsavgifter

Storleken på föreningens avgift för parkeringsplatser och garageplatser har under en lång tid varit densamma. Vi i styrelsen har undersökt storleken på avgifterna i närliggande föreningar och konstaterat att våra avgifter ligger relativt lågt. Vi planerar således en avgiftshöjning från och med den 1 juni 2012.

Nya avgifter från och med 2012.06.01

Garageplats                      500 kr/mån
Uteplats med elstolpe        350 kr/mån
Uteplats utan elstolpe        210 kr/mån

Med vänliga hälsningar
Styrelsen
Brf Vilundaborgen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter