Föreningsstämma 2023

Varje år ska bostadsrättsföreningar hålla en föreningsstämma. Stämman är föreningens högsta beslutande organ och ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång.
 

Vår årliga föreningstämma kommer äga rum tisdagen 30 maj 2023. 


Mer information kommer inom kort till alla medlemmar!

Varje medlem har rätt att delta i föreningsstämman och varje medlem har en röst. Om flera medlemmar har en lägenhet gemensamt har de dock bara en röst. 

Källa: Bolagsverket.se

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter