Plansamråd angående Vilunda 18:1Torsdag 12 maj i Messingen

Länk till mer information på kommunens hemsida finns nedan.

http://www.upplandsvasby.se/2/samhallsutveckling-trafik-och-teknik/kommunens-planarbete/detaljplaner-pagaende/vilunda-181.html

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter