Information till alla hyresgäster angående hyreshöjningar 2013 Brf Vilunda-Borgen

Enl. bifogat dokument nedan.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen
Brf Vilunda-Borgen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter