Lägenheten

Ansvar

I det nedladdningsbara pdf-dokumentet Ordningsregler (HÄR) hittar du förhållningsregler samt beskrivning av vilket ansvar du som bostadsrättsinnehavare har för lägenheten. Är du hyresgäst finns en motsvarande ansvarsbeskrivning.

Renovering mm

Ansvar och regler för bostadsrättsinnehavaren avseende renovering och underhåll av lägenheten finner du här.

VIKTIG INFORMATION: Vid byte av lägenhetsdörr till tex en säkehetsdörr är det viktigt att se till att dörrnyckeltuben från den gamla dörren överförs till den nya så att arbetare vid underhåll, reparationer och besiktningar mm kommer in i lägenheten! 

Andrahandsuthyrning

En lägenhet är uthyrd i andra hand när den som hyr lägenheten inte längre själv bor i den. Samma sak gäller om lägenheten är en bostadsrätt. Det spelar alltså ingen roll om någon hyra betalas – även den som lånar ut sin lägenhet, hyr med andra ord ut den i andra hand.
 
I hyreslagen och bostadsrättslagen finns väldigt stänga regler kring andrahandsuthyrning. Huvudregeln är att den som hyr ut sin lägenhet utan skriftligt tillstånd från bostadsrättsföreningen blir av med sin lägenhet. Är det en hyreslägenhet upphör hyresavtalet omedelbart och man måsta flytta. Är det en bostadsrätt så måste man också flytta från lägenheten som sedan säljs av kronofogdemyndigheten. Detta är naturligtvis precis lika trist som det låter.
 
Skälet till dessa stränga regler är att det är väldigt viktigt för en fastighetsägare att hela tiden veta vem som har ansvaret för en viss lägenhet. Det kan inträffa olyckor som gör att man snabbt måste få tag i den som bor i lägenheten – det kan också vara så att den som hyr i andra hand stör andra med kalas, hög musik eller annat. Även här är det viktigt inte bara för fastighetsägaren utan också för grannarna att man vet vem som bor i en viss lägenhet.
 
Att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan bostadsrättsföreningens tillstånd är alltså för att tala klarspråk korkat. Bostadsrättsföreningens styrelse lämnar också normalt tillstånd – det som krävs är dels att man lämnar in en ansökan (en blankett finns att ladda ner, längst ner på sidan) och dels att man har vettiga skäl för att hyra ut lägenheten. Sådana skäl kan till exempel vara studier eller tillfälligt arbete på annan ort, vistelse på sjukhus eller vårdinrättning eller om man vill flytta ihop med någon på prov. Normalt fattar styrelsen beslut om att lämna tillstånd för uthyrning i andra hand för ett år – har man lika bra skäl därefter så förlängs tillståndet med ett år i taget.

Efter stämmobeslut har det bestämts att  en avgift kommer att tas ut för uthyrning i andra hand. För närvarande är den 4 440 kronor per år. Summan minskar om uthyrningen är del av året till det antal kalendermånader som uthyrningen pågår.

Blanketten finns att ladda ned här.

Ladda ned

Andrahansuthyrning

Autogiro