Styrelsen

Föreningens styrelse för verksamhetsåret 2022 till 2023 består av:

Monica Öhrn
Ordförande

Torsten Bergstedt
Ordinarie ledamot

Pernilla Carlén
Ordinarie ledamot

Maude Järefjord 
Ordinarie ledamot

Antonio Espinoza
Suppleant

Muhim Al Smmadi
Suppleant

Klara Hörmark
Suppleant

 

Valberedningen

Valberedningen 2022-2023 består av:

Steve Heffer 
Sebastian Löfgren