Förvaltning

Fastighetsförvaltning

MH drift står för fastighetsskötsel i Brf Vilunda-Borgen. För mer information besök http://www.mhdrift.se/

Ekonomisk- och administrativ förvaltning

Ekonomisk- och administrativ förvaltning  av Brf Vilunda-Borgen sköts av Agentaförvaltning. För mer information klicka här

Städning

Städservicen i huset sköts av NSF Städ

Hisservice

Inom Brf Vilunda-Borgen står Mankan Hiss AB för  hisservice. För mer information klicka här: Hisservice

Störningsjour

Störningsjour sköts av SOB AB. För att komma i kontakt med störningsjour, klicka här.

Parkeringsbevakning

Bevakning av föreningens parkeringsplatser sköts av Qpark.

Sophantering

Sita och IL Recycling står för hämtning av sopor.

Skadedjur

Under konstruktion.