Föreningsbeskrivning

Brf Vilundaborgen


Bostadsrättsföreningen omfattar 221 lägenheter. Hela kvarteret renoverat 1988 och tillbyggt med ett hus 2003.

I bostadsrättsföreningen Vilunda–Borgen handlar det om ett förstklassigt boende - med synnerligen låg månadsavgift - i allt från små ettor med kokvrå till de större fyrarummarna.

Allt är väldigt nytt för föreningen och innehållet på den här hemsidan kommer att kompletteras successivt.

Om föreningen:

Bostadsrättsföreningen Vilunda–Borgen bildades inför en ombildning av ett par hus till bostadsrätter. Fyra hus som då ägde och förvaltades av det kommunala bostadsföretaget Väsbyhem.

Föreningen består av sammanlagt 221 lägenheter fördelat på 81 enrummare med kokvrå, 89 tvårumslägenheter, 47 treor och fyra fyrarumslägenheter. Allt ligger i ett bostadskvarter av klassiska mått på Centralvägen - Optimusvägen - Finspångsvägen och Genvägen.

Kvarteret ligger i en nära nog direkt anslutning till stambanans tågstation Upplands Väsby och med närtrafik genom Upptåget norrut till Gävle och pendeltåg söderut till Södertälje via Stockholms central.

I samband med ombildningen gjordes en stor besiktning av fastigheterna för att dels kvalitetsbedöma och dels kostnadsberäkna eventuella underhållsåtgärder. Husen är dock renoverade 1988 och till vissa delar både nybyggt (en huskropp) och delrenoverat 2003 varför besiktningen föll väldigt väl ut. En av de mest kostnadskrävande renoveringarna är alltid - och det gäller alla hus - ett eventuellt stambyte. Vid besiktningen slogs fast att det enda som behöver göras de närmaste tio åren är viss stamrensning till en förhållandevis blygsam kostnad. Utöver detta är det vanligt underhåll som krävs, inga stora renoveringsåtgärder.

Standarden i lägenheterna, fläktsystem, ventilation, ytbeläggning etc bedöms som ”modern”.

Eftersom bostadsrättsföreningen ligger mitt i centrala Upplands Väsby är det nära till all service, vårdinrättningar, apotek, läkare och ett stort köpcentrum. Från pendeltågsstationen går det två direkttåg i timmen till Arlanda Flygplats och vid samma station ligger busstorget med busslinjer som täcker in kommunen i ett finmaskigt nät. Härifrån går också bussar ut i den natur som för många kan kännas frestande att njuta av.

Bostadsrättsföreningen Vilunda-Borgen förvärvade husen i oktober 2009 - och förvaltar dem därefter i egen regi. Styrelsen biträds av företag som sköter den tekniska, ekonomiska och administrativa förvaltningen. För reparationer i och omkring husen svarar en fastighetsskötare som finns på plats i föreningen ett par gånger per vecka.

Genomsnittsavgiften för bostadsrätterna i föreningen ligger för närvarande omkring 250 kronor per kvadratmeter och år, att jämföra med genomsnittet för bostadsrättslägenheter i de norra ytterförorterna som under 2008 låg en bit över 600 kronor per kvadratmeter och år. Huvudskälet till den mycket låga årsavgiften är att närmare 40 procent av föreningens totala kostnader täcks av hyror från kommersiella lokaler.