Föreningen

Här hittar du föreningens stadgar, trivselregler, årsredovisningar, ekonomiska plan samt protokoll från föreningsstämmor.

Stadgar

Här kan du ladda ner Bostadsrättsföreningen Vilunda-Borgensstadgar. Stadgarna styr vad som gäller i en bostadsrättsförening. Stadgarna upprättas samtidigt som föreningen bildadas. Var efter åren går kan stadgarna revideras, men det är bara föreningsstämman som kan besluta om ändring av stadgarna. Det kanske viktigaste i en bostadsrättsförenings stadgar är att de innehåller en definition av vad som föreningen respektive bostadsrättsinnehavaren svarar för att reparera.

Till höger kan du ladda ner föreningens stadgar.

Ordningregler

Ordningsregler...

Årsredovisningar

Bokföringen i en bostadsrättsförening inrättas årsvis – och efter varje år sammanställs föreningens ekonomi i en resultaträkning som visar om föreningen gått med vinst eller förlust och i en balansräkning som visar vilka tillgångar, skulder och eget kapital som föreningen har. Till detta kommer en förvaltningsberättelse där föreningens styrelse med egna ord beskriver det senaste årets verksamhet.

Till höger kan du ladda ner tillgängliga årsredovisningar.

Ekonomisk plan

Här kan du ladda ner Bostadsrättsföreningen Vilunda-Borgens ekonomiska plan.

Den ekonomiska planen för Bostadsrättsföreningen Vilunda-Borgen upprättades i samband med förvärvet av fastigheten hösten 2009. En ekonomisk plan är inte en budget utan en prognos för vad som ska hända med ekonomin inom en nybildad bostadsrättsförening under de närmaste åren. Den här typen av prognos syftar alltså egentligen till att man ska kunna bedöma om föreningens fastighetsförvärv är ekonomiskt hållbart.

Den ekonomiska planen förlorar kanske både i intresse och i aktualitet från och med föreningens första riktiga årsredovisning.

Protokoll

Till höger kan du ladda ned tillgängliga protokoll från ordinarie och eventuella extra föreningsstämmor.

Energideklaration

Till höger kan du ladda ner de senaste energideklartionerna som utförts under 2021


Ladda ned

Motionsmall

Stadgar och underhållsplan

Ordningregler

Årsredovisningar
 

Ekonomisk plan

Protokoll

Energideklaration