Störningsjour

Vid störningar inom föreningens fastighetsbestånd kan ni ringa in till SOB larmcentral för att rapportera pågående störningar mellan 18:00 - 06:00.

Telefonnummer Larmcentral: 08 - 519 315 21

 Vid kontakt med Larmcentralen måste ni alltid ange följande: 

- Ert fullständiga namn
- Er gatuadress
- Ert telefonnummer
- Ert lägenhetsnummer
- Varifrån störningen kommer (adress, lägenhet) och störningen art (bråk, hög musik etc.)
 
För att kunna hantera ert ärende behöver SOB ovanstående information. Anonyma anmälningar kommer ej att hanteras. Alla ärenden behandlas konfidentiellt. Inga namn nämns till den störande.