Parkering

Brf Vilunda-borgen är en stor förening med många lägenheter. Tyvärr har vi ont om parkeringsplatser i förhållande till storleken på föreningen. Till följd av detta har vi vissa rutiner gällande parkeringskön. Endast boende med förstahandskontrakt kan ställa sig i parkeringskön.

Brf Vilunda-Borgen förfogar över tre typer av parkeringsplatser: garage, plats ute med och utan elstolpe. För att anmäla ditt intresse och ställa dig i kön ska du fylla i ett formulär, se högra spalten. Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter för att vi lätt ska få tag på dig när en plats blir ledig. Vi bekräftar att vi fått dina uppgifter och lägger till dig i kön.

Kön är lång och vi utgår från att de som står i den har ett stort behov av p-plats. När man erbjuds en av föreningens egna platser och tackar nej hamnar man således sist i kön.

Ibland har vi tur och erbjuds parkeringsplats i en grannförening.  Eftersom den platsen kan ligga något längre bort har man kvar sin plats i kön även om man tackar nej. Erbjudandet går då till nästa köande.

Uppsägning av parkeringsplats sker skriftligen. Du skall då uppge namn, adress bostad, personnummer, telefonnummer och parkeringsplatsnummer. Uppsägning lämnas i föreningens brevlåda på Finspångsvägen 1 (gavel). Du får en bekräftelse på att vi tagit emot din uppsägning. Uppsägningstiden är 3 månader.  Glöm ej att lämna tillbaka nycklar till ev elstolpe!!


Endast boende med förstahandskontrakt kan ställa sig i parkeringskön. Föreningens p-platser är endast avsedda för personbilar.

För ansökan eller frågor kring parkering kan ni maila eller ringa direkt till Maude på: maudelm@hotmail.com eller 070 445 78 79

Priser

Garageplats         550 kr/mån
Uteplats med elstolpe 400 kr/mån
Uteplats utan elstolpe 250 kr/mån

Ladda ned

Formulär