Styrelsen

Föreningens styrelse för verksamhetsåret 2021 till 2022 består av:

Monica Öhrn
Ordförande

Torsten Bergstedt
Ordinarie ledamot

Pernilla Carlén
Ordinarie ledamot

Maude Järefjord 
Ordinarie ledamot

Antonio Espinoza
Suppleant
 

Catharina Nästrén
Suppleant

Valberedningen

Valberedningen 2018-2019 består av:
Ingen valbredning valdes. Känner du att du vill hjälpa till att hitta nästa styrelse? Maila styrelsen idag!