Fastighetsförvaltning

Fastighetsskötsel

MH Drift och fastighetsservice AB sköter om vår fastighet med tillsyn och skötsel. Det är också dem du vänder dig vid felanmälan http://mhdrift.se/felanmalan.html.

Fastighetsskötarens hemsida: http://www.mhdrift.se/