Ekonomisk- och administrativ förvaltning

Agenta sköter den ekonomiska och administrativa förvaltningen. Här ingår avisering av hyror och avgifter, bokföring, deklarationer m.m. Oavsett vad det gäller så kan Du få hjälp genom supporten. Kontaktuppgifter dit är : styrelsen@rbekonomi.se Telefonnummer: 010-1757200